Bli en bättre chef

Jag har aldrig varit en chef, men därmot har jag under mitt arbetsliv stött på olika chefer. En del har jag tyckt mycket om, andra mindre. Jag tycker en chef ska ha vissa kvalitér. Det för att kunna vara en bra chef. Det handlar inte så mycket om att de ska vara "vänner" med de anställda. Mer att de ska kunna leda dem på ett bra sätt. Vara lyhörda och kunna agera rätt så att säga. Det är bra då att det finns chefsutbildning i Stockholm. En bra finns hos Minds Unlimited. Deras ledarskapsutbildning är för de personer som känner att de vill utveckla sitt ledarskap och ha möjligheten just att bli en bättre chef. En chef ska även vara en person som kan undvika att hamna i skandaler. Det är allt för många som sparkats just på grund av sådant. Det kan man läsa i denna artikel

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal - Så här gör du det framgångsrikt

En chef ska även kunna kommunicera med sina anställda på ett bra sätt och det hela tiden. Det är bra om de kan se till utöver den dagliga kommunikationen även ha samtal, som leder till något bra. Det är där medarbetarsamtal och utvecklingssamtal kommer in i bilden. Ett välplanerat medarbetarsamtal är bra för att öka motivation, höja effektivitet och arbetsglädje.

Så hur ska en bra chef göra för att genomföra ett framgångsrikt medarbetarsamtal? Det är inte fel att dela upp samtalet i tre faser. Det är dels vad som hänt sedan förra samtalet, sedan prata om hur situationen ser ut idag. Tredje fasen är framtiden. Då ska det blickas framåt. Bra frågor att ställa är dessa: vad vill vi göra? Vad behöver vi göra? Vad finns det för mål, krav, förväntningar och stöd? Sedan bra att gå igenom ktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling.

Ledarskap eller chefskap?

Ledarskap och chefskap är två olika funktioner. Det gäller att man har en bra inblick i vad som skiljer dem åt. Man kan säga att chefens mandat kommer uppfrån och ledarens kommer nerifrån. Sedan är det så att chef, det är en titel och ett formellt uppdrag. Ledarkap är mer av ett förtroende som måste förvärvas. Andra skillnader är att en chefs maktbas vilar på något som kommer av arbetsgivaren, men ledarens makt kommer från personens egna egenskaper. 

Det innebär att du kan vara chef utan att vara ledare, och tvärtom. Dock är det en stor fördel att vara lite av båda. För att bli en bra chef och en bra ledare av ett företag är det inte fel som sagt att gå en chefsutbildning och ledarskapsutbildning i Stockholm. 

Chefskap och ledarskap är alltså två olika funktioner eller roller. Båda behövs, lika mycket. Det för att dels ha bra strukturer och upprätthållande på ena sidan och vara framåtdrivande och utvecklande å andra sidan. Har man inte ramverket som chef så är det ingen bra förutsättning för arbetet. Lika så är det att om inte förmågan att leda finns, så kommer man inte att kunna skapa engagemang. Inte heller kommer kreativitet och nytänkande att få den plats den behöver. 

20 May 2019