Det är viktigt att hålla koll på sitt blodtryck!

Det finns många bra fördelar att vara vegan, eller vegetarian. En studie har visat att den som äter sån kost, får ett bättre blodtryck. Det förekommer alltså inte alls lika ofta att man lider av högt blodtryck, genom att äta denna kost. Därför är det bra att se över sin kost, om man nu skulle lida av just högt blodtryck. För att hålla koll på ditt eget blodtryck, så kan du gå till vårdcentralen, eller köpa hem en egen mätare. Läs mer här om blodtrycksmätare. 

Vad är skillnaden mellan högt och lågt blodtryck?

När man läser av sitt  blodtryck så finns det två olika sorters tryck. Det är det lägsta och det högsta. Det som sägs vara ett friskt och normalt blodtryck för en frisk person är ett tryck på 120/80 – 130/90 mm Hg. Ligger man på denna siffra så har man en låg risk för stroke och hjärtinfarkt. Ju högre blodtryck man har desto större risker utsätter man sig för. Det är många som lider av högt blodtryck och det är en vanlig hälsorisk. Högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom och försämrad blodcirkulation i benen.

Lågt blodtryck kan bero på olika anledningar men känns ofta igen av blodtrycksfall där man kan få yrsel och svimma när man reser sig för fort. Vill du veta mer om detta, läs om lågt blodtryck här

Så, se över ert blodtryck, är det för högt, testa att byta ut din kost, mot mer veganska och vegetariska alternativ!

 

5 Feb 2018