Dubbel vinst vid reningsverk

Jag satt och läste en artikel om hur man kan utvinna el ur olika saker i Sverige. Det vanligaste sättet idag är en kombination av vattenkraft, vindkraft och kärnkraft ser det ut som men en metod som kan vara på uppgång är att använda sig av gasmotorer som alstrar ström. De kan drivas av de gaser som bildas vid rötningen som sker vid våra reningsverk. Det är alltså vårt eget avfall som blir ström som kommer ur kontakterna till slut. Vill man vara extra rolig så kan man ju säga att det är skitbra... 

Andra saker den gasen kan användas till

På igfgas.se kan du läsa mer om gasmotorer, facklor och andra gasprodukter men något som de inte skriver om där är vad man faktiskt kan använda all den gas till som bildas vid våra reningsverk. En var ju att bygga generatorer som ger ström. Men det finns fler saker som fordonsgas till exempel. Om alla kommuner skulle installera en biogasanläggning i anknytning till sina reningsverk så skulle de ju kunna köra alla sina fordon på den gas som bildas av alla invånarnas restprodukter. Snacka om att få en win-win situation liksom. För ser man krasst på det så kommer vi aldrig att få ont om den typen av avfall,medan olja och naturgas kommer att ta slut en dag, det vet vi. Jag hoppas att fler och fler kommuner börjar se detta som en möjlighet till vinst. Det vore bra både för naturen och för oss människor. 

12 Apr 2020