Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla

Det här med plötsligt hjärtstopp tycker jag är lite otäckt. Det är ju något som kan drabba vem som helst, oavsett om man är vegan eller köttätare. Hjärtstopp drabbar människor i alla åldersgrupper dock ökar ju risken för det ju äldre personen är. Det finns en mängd orsaker till att en person kan bli drabbas av ett ett plötsligt hjärtstopp. Det kan vara att man får en hjärtinfarkt, eller man har ett medfött hjärtfel eller att det blir förändringar i hjärtmuskeln till exempel till följd av hjärtmuskelinflammation.

Det finns människor i riskzonen, som inte vet om det och så kan de drabbas, om det till exempel blir ett slag mot bröstkorgen.

Vad gör man om någon drabbas?

Om någon drabbas av plötsligt hjärtstopp så gäller det att vara snabb. Användning av en hjärtstartare bör ske. Det är nämligen så att för varje minut som går så minskas chansen att överleva med tio procent. Det gäller att snabbt sätta in hjälp med hrl och hjärtstartare. Man ska göra hlr för att det ska hjälpa till att klara av saker som att syresätta och pumpa runt blodet i kroppen. Med en hjärtstartare kan man med hjälp av en elchock få hjärtat att hitta tillbaka till sin vanliga rytm. 

Skillnad på hjärtstopp och hjärtinfarkt 

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är inte samma sak. När det är en hjärtinfarkt så drabbas hjärtmuskeln av akut syrebrist vilket kan leda till svår smärta och nedsatt pumpförmåga. Dock är det så att en hjärtinfarkt kan vara en av bakomliggande orsaker till ett plötsligt hjärtstopp.

5 Apr 2018