Vad ska du bli när du blir stor?

Det är inte helt ovanligt att den som är vegan också bryr sig om djur och deras rättigheter. Många har just av de anledningarna valt att bli vegan; man vill inte ta ifrån djuren deras liv, inte utnyttja deras produktivitet (som deras mjölk och ägg) eller döda dem för att framställa livsmedel eller kläder och annat. Är man vegan och har en känsla för det som är rätt och fel, finns det flera anledningar att utbilda sig till jurist. Varför inte utbilda sig för att tillvarata djurs rätt till ett eget liv? Man kan även utbilda sig inom miljörätt och verka för att få en bättre miljö och tvinga företag att arbeta mer miljömedvetet.

Arbeta för en rättvisare värld

Om du väljer att bli jurist har du alla möjligheter att jobba för en mer rättvis värld. Framför allt om du väljer att arbeta för någon ideell organisation som Greenpeace, Bra Miljöval, eller Naturskyddsföreningen. Alla de organisationerna behöver jurister som vet vad lagen säger om olika miljöbestämmelser och vad företagen får göra och inte får. Flertalet som läser juridik på universiteten väljer att arbeta senare som jurister. Då kan de välja mellan att arbeta inom privat sektor eller inom offentlig. Arbetar man inom privat sektor kan man till exempel arbeta på bank, eller något företag som behöver jurister. Inom staten eller kommuner kan man även jobba som jurist och kunna olika lagliga procedurer.

Få arbetar som advokater

Vill du däremot arbeta som advokat, krävs det förutom juridikexamen från ett universitet, att du arbetar som advokatbiträde i tre år på någon advokatfirma. Sedan bör du upptas i Advokatsamfundet. Att få titeln advokat är skyddat och det krävs att du följer Advokatsamfundets regler, bland annat följa löften om att alltid arbeta för din klients rättigheter och intressen. För mer information om detta, läs www.juridiken.org. Där specificeras mer ingående vad man jobbar med både som jurist och advokat och vilken skillnad det är mellan de båda yrkena.

15 Nov 2017