Vegan i vardagen

När det framkommer att man är vegan så börjar i regel frågorna hagla. Bland de första frågorna dyker det här med protein upp - hur får man i sig fullvärdigt protein? Sedan följer en lång rad praktiska, etiska och många gånger skeptiska frågor och det är förstås våldsamt tråkigt att behöva stå till svars för varför man inte vill äta levande varelser. Det känns skevt. Man tycker att de som äter kött istället ska få svara på varför de gör det valet. För det är ett val. Det finns ingen anledning att göra det.

Dett aklipp tycker jag visar ganska vänligt och tydligt hur en typisk matdag kan se ut för en vegan.

2 May 2019